Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Over de UvA

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingenaanbod. Een intellectueel knooppunt met 34.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

Top 15 in Europa
We behoren tot Europa's beste 15 universiteiten; wereldwijd staan we in de top 100.
Sinds 1632
Zo'n vier eeuwen geleden, in 1632, begon onze geschiedenis toen het Athenaeum Illustre werd opgericht om de inwoners van Amsterdam te onderwijzen.
De stad als campus
Ons onderwijs en onderzoek zijn geclusterd op 4 campussen, verspreid over Amsterdam. In het centrum, met gebouwen aan de grachten, en meer aan de rand van de stad met high tech laboratoria en state-of-the-artfaciliteiten.
Onderzoeksuniversiteit
Als internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling waarderen, bevorderen en belonen we excellent onderzoek. De UvA stelt wetenschappers in staat om baanbrekend onderzoek te doen.

Meet the UvA

Internationale universiteit
Meer dan 100 nationaliteiten studeren en werken bij ons. We trekken graag getalenteerde internationale studenten en academici aan en we investeren in relaties en (onderzoeks)netwerken wereldwijd.
UvA en de stad
De nauwe band die we hebben met de stad uit zich in gezamenlijke onderzoeksprojecten en initiatieven. Het stimuleren van elektrisch vervoer door data-analyse bijvoorbeeld. Community-service door studenten. Onderzoek naar radicalisering.
Organisatie
Ons onderwijs en onderzoek zijn georganiseerd in zeven faculteiten. Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de UvA.
Werken bij de UvA
De UvA is een aantrekkelijke werkgever, dankzij de inhoud van het werk, academische setting, goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden.
Feiten & cijfers
Het UvA Factbook geeft je actuele en gedetailleerde feiten en cijfers.
Beleid en financiën
Hier vind je onze Onderwijsvisie, het Instellingsplan en het Besturingsmodel. En ook de Begroting, Jaarrekening en het Kostenmodel.

Lees ook wat wij doen op het gebied van:

Duurzaamheid

Het is onze verantwoordelijkheid om een duurzame bedrijfsvoering na te streven, duurzaamheid te onderwijzen en onderzoeken, en met oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken te komen.

Diversiteit en inclusie

We willen een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond.

Sociale veiligheid

Lees hoe de UvA werkt aan een veilig en sociaal studie- en werkklimaat, en waar je terecht kunt met problemen.